Łukasz Mrowiński w Podcast o Kawie

Jeszcze dekadę temu liczba palarni kawy w Polsce była znikoma, a dziś możemy liczyć je w setkach. Próg wejścia do tego biznesu jest niski, co sprzyja powstawaniu wielu nowych palarni.

W kontekście globalnym, trendy kawowe nieustannie się zmieniają. Łukasz Mrowiński podaje przykład dynamicznego rozwoju kawiarni m.in. w Londynie i innych miastach na świecie, gdzie koncepty kawowe są wspierane przez ogromne inwestycje finansowe.

Read More