Runty Roaster - Kamil Zalewski

Runty Roaster – Kamil Zalewski

Naszym gościem jest Kamil Zalewski właściciel mikropalarni Runty Roaster.

Maksymalne zaanagażowanie w kontakt z klientami.
Udział w festiwalach i targach. Kooperacje ze znanymi i lubianymi postaciami z branży kawy.
Kamil opowiada o drodze od gościnnego wypalania kawy w zaprzyjaźnionej palarni, do zakupu własnego pieca i wypalania 200kg ziarna w mikropalarni w Głuchołazach.

runtyroaster.pl
instagram.com/runtyroaster

Posłuchaj również
Szalone kawki, hi-endowe speciality – Kamil Zalewski

Runty Roaster - Kamil Zalewsk

Kamil w dniu nagrania obudził się z drobną niedyspozycją głosową, jak widzicie i słyszycie konieczne było częste nawilżanie gardła .

Runty Roaster - Kamil Zalewski