Polityka Prywatności

Polityka prywatności podcastokawie.pl

Drogi Użytkowniku!

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na mojej stronie internetowej. Służy ona przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Kwiatkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRACTICE Paweł Kwiatkowki, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa, NIP: 8882354022, REGON: 141402723. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować ze mną mailowo na adres: pawel@podcastokawie.pl lub listownie na adres: Practice Paweł Kwiatkowki, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa.

W jakim celu pozyskuję Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystuję?

Twoje dane osobowe są mi potrzebne i przeze mnie przetwarzane w celu:

 1. marketing bezpośredni własnych usług i produktów. Cel ten stanowi mój prawnie uzasadniony interes i podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 2. zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji mojej strony internetowej. Cel ten stanowi również mój prawnie uzasadniony interes i podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 3. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na mojej stronie internetowej, prowadzeniu badań rynku i opinii. Cel ten stanowi także mój prawnie uzasadniony interes i podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. prowadzenie usługi newslettera w przypadku której podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda udzielona poprzez subskrypcję newslettera, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

Jakie dane osobowe przetwarzam?

Podczas korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej zbieram i gromadzę w sposób automatyczny informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z Serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje. W celu świadczenia usługi newslettera przetwarzam Twoje imię oraz adres e-mail.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Wyrażoną zgodę może cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych, którego dokonałem na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jak długo będę przechowywać Twoje dane?

W zależności od celu, w którym przetwarzam Twoje dane osobowe, mogą być one przeze mnie przetwarzane przez następujące okresy:

 1. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy  od czasu ostatniej Twojej aktywności na stronie internetowej
 2. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 4. cele marketingowe – do momentu wniesienia sprzeciwu,
 5. świadczenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie używanego urządzenia w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
 3. dostosowanie zawartości i funkcjonowania strony internetowej, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze strony internetowej,

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się ze mną mailowo na adres: pawel@podcastokawie.pl lub listownie na adres: Practice Paweł Kwiatkowki, ul. Adama Branickiego 9/45, 02-972 Warszawa.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka mojego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania ode mnie Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzam do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe będą przekazywane w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, analityczne oraz dostawcom usług marketingowych, w tym w szczególności usługi newslettera. Do obsługi newslettera korzystam z narzędzia MailerLite, którego dostawcą jest UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.

Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony Internetowej (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

Czy moje dane są profilowane?

Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.